Input:

Přenesené DPH

22.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vztahuje se přenesené DPH také na základní školu (plátce DPH) v případě, že od stavební firmy odebírá služby pro svou hlavní činnost - nikoli prokazatelně pro doplňkovou činnost?

Odpověď:

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce v tuzemsku podle § 92e ZDPH, tj. u stavebních a montážních prací zařazených do Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se uplatní vůči škole (plátci daně) vždy bez ohledu na účel použití přijatého plnění pro hlavní nebo doplňkovou činnost.