Input:

Překročení závazného ukazatele v nákladech

3.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí. Zřizovatel nám v závazných ukazatelích stanovil jako ukazatel podléhající vyúčtování náklady na spotřebovanou energií. Ve stanovených ukazatelích máme následující formulaci:

V příspěvku na provoz je zapracována částka 2.300 tis. Kč, která je určena na úhradu spotřeby energií. Jedná se o zúčtovatelnou položku a její vypořádání bude provedeno do konce února 2013. Nevyčerpané prostředky budou vráceny na účet zřizovatele ve