Input:

Právo na proplacení cestovní náhrady

17.8.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak máme zaúčtovat parkovné u služební cesty, kterou zaměstnanec nechce proplatit? Můžeme toto zohlednit ve směrnici o cestovních náhradách nebo jinde?

Odpověď:

Zaměstnanec se nemůže předem vzdát svých práv. Viz zákoník práce § 19, odst. 1. Jestliže se uskutečnila pracovní cesta, pak musí být zaměstnanci proplacena včetně parkovacích poplatků. Ty budou zahrnuty na účet 512. Kdyby se hradily parkovací  poplatky v jiné souvislosti, například rezervací