Input:

Pravidla pro poskytování příspěvků z FKSP

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, v zásadách pro používání FKSP máme uvedeno: "Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění budou poskytovány po odpracování nejméně 1 roku." Může být tato doba nutná k nároku na vyplácení příspěvku brána jako diskriminace?

Odpověď:

Poskytování příspěvků z FKSP upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v § 12 stanoví, že organizační složky státu a státní příspěvkové organizace mohou z fondu hradit za