Input:

Pracovní pravomoci zaměstnanců obecně prospěšné společnosti

28.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se dozvěděla, zda existuje nějaký předpis, který stanovuje, zda v organizaci s malým počtem zaměstnanců je ředitel organizace osobou odpovědnou za provedení inventarizace (ředitel odpovídá za vše) a zda současně může být předsedou dílčí inventarizační komise. Osoba odpovědná za účetní stav je pak účetní, osoba odpovědná za průběh inventury člen DIK (hospodářka). Zajímá mě personální obsazení v organizaci, kde je