Input:

Pracovní cesta učitele

19.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Učitel pracuje dva dny v týdnu (středa, čtvrtek). Jel jako doprovod se svým žákem na mezinárodní soutěž a bylo to ve dnech čtvrtek a pátek soukromým vozidlem (povoleno ředitelem školy). Má nárok na cestovní náhrady, i když pátek není jeho pracovní den? Považuje se pátek za výkon práce, když to není jeho pracovní den?

Odpověď:

Náhrada cestovních výdajů zaměstnanci přísluší vždy, když mu při pracovní cestě vzniknou. Pracovní cesta se neuskutečňuje pouze během