Požadavky na průkaznost účetnictví

Jaroslava Svobodová

Praktický výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

Zveřejněno 10.10.2023

Délka videa: 01:59:08

Garance

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Svobodová

Stále se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti pro oblast účetnictví příspěvkových organizací, přispívá na portály Účetnictví NO profi, Vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace, nebo do online publikace Lexikon pro vedení účetnictví příspěvkových organizací.