Input:

Povinný odběr obědů zaměstnanci kuchyně

25.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsou zaměstnanci kuchyně, kteří se přímo podílejí na přípravě jídla, povinni odebírat obědy za dny, kdy jsou ve směně?

Odpověď:

Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC v původním znění v § 3 odst. 8 uváděla, že se stravování zaměstnancům, kteří vykonávají práci v jejím stravovacím zařízení, poskytuje hlavní jídlo za stejných podmínek jako ostatním zaměstnancům, pokud