Input:

Povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musíme zveřejňovat smlouvy o dodávkách potravin

(ročně nad 50 000 Kč) - pro stravování dětí v mateřské škole? Rodiče hradí zálohy na stravné a my celoročně sledujeme bilanci potravin s tím, že nejsou zapojeny na stravování prostředky zřizovatele.

Odpověď:

V dotazu uvádíte, že jste subjektem, který dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. (tzv. zákon o registru smluv) je povinen zveřejňovat smlouvy v registru smluv. Uvádíte dále, že