Input:

Povinnost obce sestavit a schválit rozpočet

20.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Čeho se dopustí obec, když neschválí rozpočet do konce dubna b. r.? Je někde definováno, že je obec povinna schválit rozpočet a do kdy?

Odpověď:

Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje tvorbu, obsah a funkci rozpočtů územních samosprávných celků a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Z § 13 vyplývá, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se