Input:

Použití úspory daňové povinnosti

28.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Příspěvková organizace je povinna použít prostředky získané úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících obdobích. Jak správně účtovat úsporu daňové povinnosti (dle daňového přiznání) a jak účtovat o použití této úspory k úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi, z nichž získané příjmy