Input:

Použití rezervního fondu

28.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obecně prospěšná společnost má na RF ze zisku minulých let určitý zůstatek. Použití RF se uvádí přednostně ke krytí případné ztráty budoucích účetních období. Chápeme, že vedení musí samo individuálně zvážit přiměřenou výši RF na případnou ztrátu, kterou v RF zachová.

Ke kterým jiným účelům může o.p.s. rezervní fond využít? Je možno jej použít k nákupu DHM? O.p.s. nevytváří IF, má jen RF a vlastní jmění. Je možno jej použít obdobně jako u příspěvkové org.