Input:

Použití fondu odměn

30.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Lze čerpat během roku finanční prostředky z FO na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům? Nebo FO lze použít až na konci kalendářního roku při překročení závazného limitu na platy?

Odpověď:

Záleží na tom, jaká máte nastavena pravidla pro použití fondu odměn. V zásadě nic nezakazuje použít fond odměn i v průběhu roku. Obvykle se to použití zúčtuje až na konci roku, kdy je jasné, zda „vyjdou“ finanční prostředky, které byly naplánovány a jsou k dispozici (dotace,