Input:

Postup účtování bezúplatného převodu mezi PO

11.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat bezúplatný převod mezi příspěvkovými organizacemi, a to u účtů 013 a 018, jak z pozice předávající organizace tak i přebírající organizace?

Odpověď:

Účet 013 - Software je odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž se vedou oprávky na účtu 073 - Oprávky k software. Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek má také účet oprávek na účtu 078. Tyto oprávky jsou ve výši ocenění na účtu 018, protože se DDNM v ocenění 7 000 Kč