Input:

Postup při zařazení vozidla do majetku a při jeho zaúčtování

5.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V rámci příspěvkových organizací KÚ (našeho zřizovatele) jsme bezúplatným převodem získali vozidlo s pořizovací hodnotou 270 000 Kč. Vozidlo je odepsáno, zbytková hodnota byla u předávající organizace určena na 15 000 Kč. Jak postupovat při zařazení vozidla do majetku a při jeho zaúčtování?

Odpověď:

Pokud byste vozidlo získali úplatně, pravděpodobně by úplata odpovídala 15 000 Kč. Proto vozidlo zařadíte do drobného