Input:

Poskytování stravování školce v podnájmu

21.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě, že naše mateřská škola - příspěvková organizace zřízená obcí - bude poskytovat stravování dětem (pouze dětem, ne dospělým) ze soukromé mateřské školy, která je u nás v podnájmu? Je třeba sepsat smlouvu o stravování? Jedná se o cizí strávníky? Tyto děti platí školné své soukromé MŠ, tudíž je zřejmě zapotřebí vyúčtovat věcné a osobní náklady? Je třeba živnostenský list? Na pronájem máme s touto soukromou MŠ sepsanou smlouvu o