Input:

Poskytování odměn k platům zaměstnanců dle § 134 ZP

6.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Máme dotaz k poskytování odměn k platům zaměstnanců dle § 134 zákoníku práce. Dle komentáře náleží posouzení míry mimořádnosti či významu pracovního úkolu plně do pravomoci zaměstnavatele. Musí mít zdůvodnění přiznání písemnou podobu, a jakou?

Odpověď:

Odměňování v platové oblasti je upraveno zejména v hlavě III části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále