Input:

Porušení rozpočtových pravidel - překročení limitu prostředků na platy

5.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola a v roce 2009 jsme použili na pokrytí překročení mzdových prostředků fond odměn. Současně jsme provedli z této částky příděl do FKSP ve výši 2 %. Při následné kontrole ze strany krajského kontrolního orgánu nám bylo sděleno, že jsme porušili rozpočtová pravidla dle zákona č. 250/2000 Sb., § 28 odst.7 písm b).Kde jsme udělali chybu, když jsme se řídili metodickým pokynem schváleným radou daného krajského