Input:

Porušení rozpočtové kázně

23.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V průběhu roku 2011 tvořila příspěvková organizace investiční fond odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Finanční prostředky na tyto odpisy byly příspěvkové organizaci poskytnuty zřizovatelem v rámci příspěvku. Na konci roku 2011 snížila příspěvková organizace s odkazem na § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. investiční fond ve výši těchto odpisů s přeúčtováním do výnosů. Jako důvod uvedla