Input:

Porušení rozpočtové kázně

11.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,

příspěvková organizace při kontrole hospodaření doložila položkový tisk účtu 412 a bankovní výpis účtu FKSP (243; položkový tisk i originál z České spořitelny). Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nepřeváděla základní příděl FKSP na bankovní účet FKSP. Finanční prostředky čerpané z FKSP (pohyb na účtu 412 je vidět) byly hrazeny z provozního účtu organizace částka na bankovním účtu neodpovídá částce, které by tam měla být. Je čerpání prostředků