Input:

Porušení rozpočtové kázně - projekt ROP

29.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V projektu ROP jsme v r. 2011 provedli TZ budovy ; rekonstrukce budovy, revitalizace pozemku + mobiliář, pořízení DHM, DrDHM, DrDNM. První žádostí o platbu byla modifikovaná platba, kdy jsme finance z RR obdrželi, po předložení faktur ke kontrole společné se žádostí o platbu, na technický účet, ze kterého se potom provedly úhrady faktur. Projekt byl ukončen s uvedením do provozu a vyúčtováním k 31. 12. 2011,

pohledávku na INV transfer (92,5 %