Input:

Pořízení úschovných skříněk pro žáky

8.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné financovat pořízení úschovných skříněk pro žáky z investičního fondu? Dozvíte se, zda na skříňky nahlížet jako na nedílnou součást stavebního díla nebo se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dotaz:

Jsme PO, budeme pořizovat úschovné skříňky pro žáky. Pořizovací cena jednoho kusu je nižší než 40 000,- Kč. Je možné tyto skříňky financovat z investičního fondu (např. jako soubor movitých věcí nebo jako soubor drobného dlouhodob. hmot. majetku)