Input:

Pořízení nových hasicích přístrojů

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Kam patří zaúčtovat pořízení hasicích přístrojů, které postupně nahrazují opotřebené "staré" hasicí přístroje, které byly účtovány jako drobný dlouhodobý hmotný majetek (splňovaly v organizaci stanovenou hranici pro DDHM). "Staré" hasicí přístroje jsou vyřazeny na základě revize odborné firmy.

Odpověď:

Záleží na tom, co máte určeno vnitřním předpisem, tedy vaší směrnicí, zda máte přesně definováno, jaké předměty