Input:

Pořízení klimatizace - účtování

13.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Byla vystavena faktura za dodávku a práce spojené s pořízením nové klimatizace do laboratoře. Faktura je ve výši 28 600 Kč vč. DPH. Klimatizace je stropní, nepřenosná.

Jak proúčtovat tuto fakturu - jedná se o technické zhodnocení zvyšující hodnotu budovy (tj. zařadit na účet 021/401) nebo o provozní výdaj (558/321 a poté zařazení 028/088)?

Odpověď:

Dle § 14 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., se za technické zhodnocení staveb uvedených v § 28