Input:

Pořízení jiného dlouhodobého majetku do konce roku 2012 a od 1. 1. 2013

31.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat pořízení majetku (hmotného, nehmotného) s pořizovací cenou pod stanovenou hranici? V našem případě se jedná o drobný hmotný majetek do 3 000 Kč a u nehmotného do 500 Kč? Účtujeme na podrozvahovou evidenci SÚ 902 a 901, nákladový účet 558 nebo 501 a 518? Dle ČÚS č. 710 (závazné od 1. 1. 2013) jsem porozuměla, že na 501 a 518. V tomto roce však (dle informací ze školení) účtuji pořizování veškerého