Input:

Pořádání táborů PO

1.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola - plátce DPH, příspěvková organizace zřízená obcí. Součástí ZŠ je DDM, který pořádá dětské tábory. Bude tato služba osvobozena od daně dle § 57g ZDPH nebo se musí uplatnit zvláštní režim dle § 89 ZDPH?

Odpověď:

a) Ne, u dětských táborů nelze uplatnit osvobození od daně podle § 57 písm. g), toto ustanovení se vztahuje na různé kroužky, zájmovou činnost organizací pro děti a mládež, nikoliv na dětské tábory (balíček služeb).

b) Pokud nakupujete