Input:

Polohovací lůžka pro domov důchodců

10.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jako PO budeme pořizovat polohovací lůžka pro naše klienty do domova důchodců včetně matrací a přídavných rukojetí. Cena jednoho lůžka přesahuje částku pro zařazení do DHM 40 tis. Kč, cena matrace se pohybuje okolo 6 tis. Kč, cena rukojetí je 500 Kč. Je možné tato lůžka včetně matrací a rukojetí pořídit z investičního fondu, zařadit na 022 a odpisovat jako soubor movitého majetku nebo je nutné matrace zařadit zvlášť na 028, lůžka na 022 a rukojeti