Input:

Pokuta za správní delikt

2.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená Městem (Domov pro seniory). Krajský úřad nám uložil pokutu ve výši 1.300,- Kč za za správní delikt (o 2 dny později zaslané oznámení o personální změně). Jak tuto pokutu zaúčtovat.

Myslela bych 542/344 a potom úhradu 344/241. Je naší povinností vymáhat tuto pokutu na odpovědném zaměstnanci?

Odpověď:

Zaúčtování „myslíte“ vcelku správně, tj. na MD účtu 542 a Dal účtu 344 nebo také 346. Úhradu z banky máte samozřejmě také správně. Pokud správní