Input:

Pokuta za porušení rozpočtových pravidel

27.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace základní škola. Dostali jsme oznámení příjemci podpory o nesrovnalosti a předání věci finančnímu úřadu. Zde nám ministerstvo školství sděluje, že jsme porušili rozpočtová pravidla tím, že nebyla odeslána monitorovací zpráva z projektu v termínu (byla nám vyměřena pokuta 42 000 Kč). Předpokládám, že ji budeme muset zaplatit ještě v roce 2012, ale určená firma nám peníze vrátí určitě až v příštím roce 2013. Nerada