Input:

Pojistné plnění za škodní událost

19.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Přišlo nám pojistné plnění za škodní událost - vytopení. Kam mám příjem od pojišťovny zaúčtovat? Částka, která nám přišla je vyšší než placená faktura na opravy.

Odpověď:

Ministerstvo financí do dne sestavení odpovědi nevydalo Český účetní standard upravující postupy účtování o nákladech a výnosech. Při volbě použití účtů v účtové třídě 5 – Náklady a účtové třídě 6 – Výnosy lze přiměřeně použít ustanovení o obsahovém vymezení položek Výkazu zisku a