Input:

Pohledávka za VZP a vytvoření opravné položky

29.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená USC (domov pro seniory). S VZP máme uzavřenou řádnou smlouvu, na rok 2012 nám předložila VZP k podpisu dodatek smlouvy, se kterým jsme nesouhlasili a nepodepsali. Od ledna 2012 fakturujeme částky za výkony, ze kterých nám VZP proplácí pouze část. Účtujeme 311/602, 241/311. Na účtě 311 nám ke dni roční závěrky vznikla pohledávka vůči VZP u které není jistota, zda bude vyrovnána. Jak naložit s touto