Input:

Pohledávka za dodavatelem energie

24.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí a účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Neplátci DPH. Dodavatel nám dodával energie. Platili jsme měsíční zálohy. Za dodanou energii nám vyfakturoval.

Fa 502/321 10 000 Kč

Odečet zálohy 321/314 13 000 Kč

Přeplatek - 3 000 Kč

Přeplatky nám po 2 letech přestal vracet. Na účtu 321 nemůže být ke konci účetní období mínus, proto jsme vytvořili 314 AU, kde jsme tyto přeplatky za roky 2014 - 2016 evidovali. Nyní je