Input:

Pohledávka za dlužné stravné

3.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V mateřské škole mám pět rodičů, kteří dluží za stravné. Byli již třikrát upozorněni doporučeným dopisem, který převzali. Jak pokračovat dále? Úřednice z MÚ mi sdělila, abychom vymáhali dlužnou částku soudně.

Odpověď:

Pohledávky vůči rodičům se posuzují podle data splatnosti. Během promlčecí lhůty (3 roky od data splatnosti) je třeba je upomínat. V této době můžete podat žalobu k soudu, zaplatíte soudní poplatek a právník sepíše žalobu, aby měla všechny