Input:

Pohledávka z titulu náhrady škody

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. Byla na nás podána žaloba, soud při jednání rozhodl o tom, že žalobce musí uhradit naše náklady řízení. Žalobce stanovené plnění zaslal na náš účet. Jedná se o úhradu nákladů spojených s právními službami. Máme smlouvu o zastupování, náš právník je placen paušálně. Jak nyní správně naložit s přijatým plněním?

Odpověď:

Ke dni nabytí právní moci soudního rozhodnutí vzniká Vaší organizaci pohledávka z titulu náhrady škody.