Input:

Podpisy na inventurních soupisech

20.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. Prosíme o bližší vysvětlení podpisů na inventurních soupisech. Podpisový záznam osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti podle písm. a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury. Jedná se o podpisy členů inventurní komise? Musí být inventurní soupisy podepsány i osobami odpovědnými za majetek, když máme na samostatném listu od nich podepsáno prohlášení, že všechny doklady odevzdaly k zaúčtování? Majetek inventarizujeme