Input:

Podpis prodávajícího na paragonu

22.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musí být na paragonech (účtenkách) za hotové podpis prodávajícího? Pokud ano, podle jakého předpisu. Tyto paragony předkládají pracovníci v pokladně k proplacení.

Odpověď:

Paragony jsou zjednodušený daňový doklad pro účely DPH u prodávajícího. Náležitosti tohoto dokladu uvádí zákon o DPH § 28 odst. 4, kde je uvedeno, že zjednodušený daňový doklad musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název dodatek ke jménu a příjmení nebo