Input:

Podklady pro schválení účetní závěrky

13.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké doklady má dostat zastupitelstvo ke schválení účetní závěrky? Stačí rozvaha a výkaz zisku a ztrát?

Odpověď:

Účetní závěrka má nejen část Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, ale i Přílohu. V Příloze jsou jednak tabulky s číselnými hodnotami, které doplňují údaje v rozvaze (tab. E.1) a ve výkazu zisku a
ztráty (tab. E.2), ale i textové informace, například, zda je fond reprodukce finančně pokryt, doplňující tabulky k transferům a k jednotlivým