Input:

Podání daňového přiznání zpětně

10.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Za jaký počet let se dá podat daňové přiznání ze závislé činnosti zpětně.

Za 3 roky nebo až 5 let.

Odpověď:

Podle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p. („DŘ“) daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Tato lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (tj. zpravidla počínaje 1. 4. roku následujícího po příslušném zdaňovacím období), nebo v němž se