Input:

PO jako člen spořitelního družstva

25.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Nedostatek finačních prostředků nás nutí hledat další zdroje financování jako například úroky ze spořícího účtu. Z našeho průzkumu vyplývá, že nejvyšší úrok poskytují spořitelní družstva. Může být příspěvková organizace dle platné legislativy členem spořitelního družstva?

Odpověď:

Podle zákona č. 250/2000 Sb. se v § 37a neumožňuje, aby PO zřízená ÚSC vstupovala a vkládala majetek do jiných právnických osob.