Input:

Písemná objednávka

17.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dle jakého právního předpisu je povinna mít příspěvková organizace písemnou objednávku? Nejedná se o uzavírání smluv VŘ, služby, apod. Dle mého názoru, v případě dobře fungujícího vnitřního kontrolního systému organizace, stačí jen záznam o předběžné kontrole, tj. záznam příkazce operace, že svým podpisem potvrzuje skutečnost, že o objednávce zboží či služby ví, a objednávka pak nemusí být písemná.

Odpověď:

Až na výjimky, kdy okamžik převzetí ukončené dodávky je