Input:

Pěstitelské celky trvalých porostů - účtování

24.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat:

1. osázení strmých svahů okrasnými, ovocnými keři a stromy atd., včetně fólie a osázení v celkové hodnotě do 40 000 Kč,

2. osázení strmých svahů okrasnými, ovocnými keři a stromy atd., včetně fólie a osázení v celkové hodnotě nad 40 000 Kč?

Odpověď:

Osázení pozemků stromy, keři může být považováno za položku A.II.5 Pěstitelské celky trvalých porostů, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 14 odst.  5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.