Input:

Penále na fakturách

17.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak velké penále můžeme dávat na fakturách? Jak řešit pohledávky, zejména v nižších částkách?

Odpověď:

Občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, uvádí v § 517 odst. 2, je-li dlužník v prodlení s úhradou svého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění závazku i úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení. Prováděcí vyhláška č. 147/1994 Sb., uvádí k úrokům z prodlení, jejichž výše odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní