Input:

Pedagogická činnost

9.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud je uzavřena dohoda o činnosti na pedagogickou činnost, kde je smluvně uzavřena hodinová mzda, je možno dodatkem změnit, že v případě účasti na pobytových akcích a táborech jsme se dohodli na jiné (nižší částce) a budou mu propláceny náklady vzniklé s ubytováním, jízdným, vstupné atd.?

Odpověď:

Problematika dotazu se dotýká části třetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen ZP) – dohod o pracích konaných