Input:

Ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy auditorem

9.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace ZŠ. Kdy máme povinnost mít auditorem ověřenou účetní uzávěrku a výroční zprávu?

Odpověď:

V zákoně o účetnictví jsou v § 20 uvedena pravidla pro ověřování účetní závěrky auditorem. Jsou zde uvedena pravidla pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, obchodní korporace, fyzické osoby a účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní předpis. Pro vybrané účetní jednotky nejsou pravidla výslovně uvedena