Input:

Ostatní majetek

17.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. V podrozvaze jsme vedli zapůjčené dávkovací zařízení na tekuté prací prášky v hodnotě 92 tis. Kč. Na jakém podrozvahovém účtě je máme sledovat v letošním roce - 903 nebo 966? Rovněž tak vkladní knížky obyvatel - bude to 968?

Odpověď:

Z ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky vyplývá, že v položce podrozvahy „P.I.3.