Input:

Organizační změny v PO - sloučení pracovních míst

28.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme v příspěvkové organizaci dvě pracovní místa, kde nejsou zaměstnanci plně pracovně vytíženi a tudíž plánujeme z dvou pracovních míst udělat jedno.

S jednou kolegyní (již starobní důchodkyní) plánujeme ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti s odstupným. Druhé kolegyni jsme nabídli rozšíření pracovní náplně po kolegyni, která ukončí PP způsobem uvedeným výše. Tato zaměstnankyně však rozšíření pracovní náplně odmítla