Input:

Opravné položky u oprávek

16.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. máme tvořit opravné položky u oprávek a to ve výši 10 % za každých ukončených 90 dnů po splatnosti.1) Vztahuje se toto ustanovení na pohledávky z hlavní i z doplňkové činnosti?

2) Jak máme postupovat, pokud je pohledávka např. z 4/2008? Máme tedy počítat ty devadesátidenní lhůty od roku 2008 a postupně snižovat, nebo se začíná počítat až od platnosti vyhlášky?

3) Máme snižovat i