Opravné položky a vyřazení pohledávek

Jaroslava Svobodová

Na webináři si objasníte postupy účtování o opravných položkách u příspěvkové organizace. Dozvíte se, kdy lze vytvářet opravné položky. Jak je správně zaúčtovat? A jak postupovat při vyřazení pohledávek.

Zveřejněno 17.4.2024

Délka videa: 01:53:51

Garance

Obsah on-line semináře

Jste příspěvková organizace a hledáte odpovědi na tyto otázky?

  • Jak se účtuje tvorba a zvýšení opravných položek?
  • Jak se při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek?
  • Kdy je možné vyřadit opravnou položku k pohledávkám?

Pak právě Vám je určen tento webinář. Zkušená lektorka Vás provede právní úpravou:

  • Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejícími ustanoveními
  • Vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve které najdeme obsahové vymezení souvisejících položek
  • Českým účetním standardem č. 706, který se zabývá opravnými položkami k pohledávkám, postupy účtování a inventarizací

Komu je webinář určen

účetním v příspěvkových organizacích

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Svobodová

Stále se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti pro oblast účetnictví příspěvkových organizací, přispívá na portály Účetnictví NO profi, Vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace, nebo do online publikace Lexikon pro vedení účetnictví příspěvkových organizací.