Input:

Oprava nemovitého majetku a stavební dozor

6.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ÚSC, provádí opravu nemovitého majetku, který používá pro svou činnost. PO nebude opravu financovat z příspěvku zřizovatele. Má v úmyslu použít investiční fond k posílení zdrojů na opravu a údržbu majetku ve smyslu § 31 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. Jak proúčtovat k této akci fakturovaný stavební dozor?

Odpověď:

Stavební dozor je součástí nákladů na opravu. Fakturu budete účtovat také na 511 – AU