Input:

Oprava nákladů minulých období

3.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V roce 2012 příspěvková organizace zřízovaná ÚSC provedla odvod za porušení rozpočtové kázně + uhradila penále (odvod prostř. účtu 549, penále prostř. SÚ 542). PO zažádala zřizovatele o prominutí, kterému bylo vyhověno, a prostředky byly vráceny následně až v roce 2013. Bude se příjem vrácených prostředků účtovat mínusem nákladových účtů, nebo se zaúčtuje jako výnos, a na jaký SÚ? Storno na SÚ 542 by se projevilo v r. 2013 mínusovým zůstatkem ve